• บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด ผลิตเเละจำหน่ายโฟมอีพีเอส
  • info@atcinsu.com

งานวิจัยโฟม EPS

งานวิจัย “โฟมอีพีเอส”

( โฟมอีพีเอส กับผลทดสอบในห้องเเล็บ )

ทดสอบโดย คณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานวิจัยและผลทดสอบ โฟมอีพีเอส ที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน ข้อมูลผลการทดสอบที่ถูกต้อง สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ เราจึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับข้อมูลผลทดสอบ โฟม EPS และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

ข้อมูลทางเทคนิค โฟมอีพีเอส งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

โฟม EPS ผลทดสอบการลามไฟ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

ทดสอบการลามไฟ

EPS FOAM Compression Test งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

Compression Test

EPS FOAM ค่า K-Value Test งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

K-Value Test

โฟมอีพีเอส MSDS งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

MSDS

ข้อมูลทางเทคนิคโฟมอีพีเอส

TECHNICAL INFORMATION EPS FOAM

การทดสอบการลามไฟ (Combustility)

Combustility คือ เป็นการทดสอบ ความลามไฟของวัสดุ ประเภทโฟม   EPS   ในด้านการลุกลามไฟ หรือพูดกันง่ายๆ ว่า วัสดุที่ ทดสอบต้องเป็นพลาสติกและ เกิดการลุกไหม้หรือติดไฟได้ มิได้เป็นการทดสอบ ความทนไฟแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการทดสอบเพื่อสังเกตว่าวัสดุนั้นๆ มีอัตราการลุกลามของไฟมากหรือน้อยเพียงใด

วัสดุโฟม EPS มี 2 เกรด

1. EPS Foam   (F เกรด) คือ EPS Foamเกรดไม่ลามไฟ โดยเพิ่มสารกันไฟลาม เข้าไปในวัสถุดิบก่อนนำวัตถุดิบมาสู่ขบวนการขยายและอัดเป็นบล็อกโฟม เหมาะกับการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

2. EPS Foam   (P เกรด) คือ EPS Foam เกรดธรรมดา โฟมเกรดนี้เมื่อโดนหรือสัมผัสเปลวไฟ โดยตรง โฟมจะถูกไหม้และหลอมละลายจะหมดทั้งผืนไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

โฟม EPS ผลทดสอบการลามไฟ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

Japanese Industrial Standard

(JIS A 9511-2018)

มาตฐานว่าด้วยการทดสอบการลามไฟ (Combustility)

ผลทดสอบการลามไฟ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบการลามไฟ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

( คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )

การทดสอบแรงกด (Compression Test)

Compression Test EPS Foam คือ การทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยการกด โดยใช้ทดสอบกับโฟมก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาด 5x5x5cm โดยใช้หัววัดทรงกระบอก หรือหัววัดที่มีลักษณะแบนกดลงบนตัวอย่าง หัววัดที่ใช้ในการทดสอบ ควรมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของโฟมอีพีเอสที่ใช้ในการการทดสอบ วางชิ้นทดสอบให้อยู่กึ่งกลางของหัววัดจะใช้หลักการเพิ่มแรง (force, N) หรือ ความเค้น กดลงอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ แล้ววัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation, mm) การทดสอบดังกล่าวตามมาตฐาน ASTM D1621-16 กำหนดค่า Compressive resistance at 5% หรือการทดสอบแรงกดหาค่าเมื่อวัสดุยุปตัว 5%

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบเเรงกด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

American Society for Testing and Materials

(ASTM D1621-16)

มาตฐานว่าด้วยการทดสอบแรงกด (Compression test)

เอกสารแปลงหน่วยคำนวณแรงกด

จากหน่วย กิโลปาสคาล เป็น กิโลกรัม

เทียบหน่วยเป็นตารางเมตร

โฟมอีพีเอส เอกสารเเปลงหน่วยเเรงกด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

เอกสารการทดสอบโฟมอีพีเอส ความต้านเเรงอัด

lb/cu.ft.

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟมความต้านเเรงอัด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

0.6 lb/cu.ft.

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟมความต้านเเรงอัด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

0.8 lb/cu.ft.

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟมความต้านเเรงอัด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

1.0 lb/cu.ft.

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟมความต้านเเรงอัด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

1.25 lb/cu.ft.

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟมความต้านเเรงอัด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

1.50 lb/cu.ft.

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟมความต้านเเรงอัด งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

2.0 lb/cu.ft.

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value Test)

K Value Test คือ การทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคืออะไร ? คือค่าที่บอกว่าวัสดุ มีความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อนแค่ไหน โดยที่ค่า K ยิ่งต่ำ ยิ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการเป็นวัสดุกันความร้อนได้ดีเท่านั้น

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟม K Value Test คือ การทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

American Society for Testing and Materials

(ASTM D1621-16)

มาตฐานว่าด้วยการทดสอบแรงกด (Compression test)

เอกสารวิธีแปลงค่า K-Value ให้เป็น R-Value

ฉนวนที่คุ้มค่าต้องดูที่ R-Value ของแต่ละความหนา

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบโฟม K Value Test คือ การทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

ข้อมูลความปลอดภัยของโฟมอีพีเอส (MSDS EPS FOAM)

Material Safety Data Sheet (MSDS) นั้นหมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโฟมอีพีเอส ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมี หรือ เคมีภัณฑ์ เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินเกี่ยว โฟม EPS เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โฟมอีพีเอส ผลทดสอบข้อมูลความปลอดภัย งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้นำข้อมูลไปใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบนี้ได้รับมาตรฐาน จากคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าผลทดสอบที่ได้จึงสามารถนำไปอ้างอิง การนำโฟมอีพีเอสไปใช้ในงานต่างๆ ได้

Material Safety Data Sheet

( MSDS )

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโฟมอีพีเอส

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

"โฟมอีพีเอส คืออะไร ?" ทำไมควรเลือก ใช้โฟมอีพีเอส ? นวัตกรรมการสร้างบ้านเเละอาคารสำหรับใช้พักอยู่อาศัย บ้านเย็น เบา ลดเวลาการก่อสร้าง ...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

ปัจจุบันแนวโน้มการเลือกใช้โฟมอีพีเอส นำมาสร้างผนังมีอัตราที่การใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย บ้านเย็นเสร็จทันใจผนังบ้านนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ช่วยกั้นขอบเขตการใช้งาน ปกป้องบ้านจากแสงแดดและลมฝน...

เสียงตอบรับจากลูกค้า

ขอขอบพระคุณ.. คอมเม้นท์จากลูกค้า เอ.ที.โฟม..

โฟมอีพีเอส,eps foam,อีพีเอสโฟม,foam eps,โรงงานโฟม,โฟมแผ่น,ผลิตโฟม,โฟมก้อน,โฟมเม็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา เเละรายละเอียดต่างๆ