• บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด ผลิตเเละจำหน่ายโฟมอีพีเอส
  • info@atcinsu.com

โฟมอีพีเอส โฟมเเผ่น เพื่อเกษตรกร

โฟมอีพีเอส   “เพื่อเกษตรกร”

( แปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ )

ระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ คือ ระบบที่ปลูกพืชโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืช และบางส่วนสัมผัสอากาศ หรือการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช้ดิน ที่กล่าวต่อจากนี้จะกล่าวถึงระบบที่ใช้โฟมอีพีเอสชนิดแผ่นเจาะรูลอยน้ำบนแปลงผัก

การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบง่ายๆ ทานเองที่บ้านหรือเพื่อจำหน่าย สามารถปลูกได้ทั้งผนักไทยและผักสลัด ปลูกง่ายโดยมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ โฟม EPS ชนิดแผ่นที่เจาะรูเพื่อใส่ถ้วยปลูก ให้รากอยู่ในน้ำและบางส่วนสัมผัสอากาศ ขนาดโฟม EPS และจำนวนรูจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดผัก

( สินค้าแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ )

โฟมเเผ่น ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โฟมอีพีเอส เจาะรู ขนาด 15 รู ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม. โฟมเเผ่นของเรามีหลากหลายเกรดขนาดและความหนา โฟมแผ่นลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ความยาวของเราสามารถทำได้สูงสุด 600 cm กว้าง 120 cm หนาได้ 60 cm มีทั้งชนิดเกรดกันไฟลาม และลามไฟ ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน..

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์. ขนาด 15 รู (ขนาดรู 1” 2 หุน)

( เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัด )

ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม.

ความหนา 1.0 lb 1.25 lb 1.50 lb 2.0 lb lb
1.0" 60 บาท 68 บาท 75 บาท 90 บาท
1.5" 75 บาท 85 บาท 95 บาท 120 บาท
2.0" 90 บาท 105 บาท 120 บาท 150 บาท

ราคาที่เสนอ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โฟมเเผ่น ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โฟมอีพีเอส เจาะรู ขนาด 18 รู ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม. โฟมเเผ่นของเรามีหลากหลายเกรดขนาดและความหนา โฟมแผ่นลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ความยาวของเราสามารถทำได้สูงสุด 600 cm กว้าง 120 cm หนาได้ 60 cm มีทั้งชนิดเกรดกันไฟลาม และลามไฟ ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน..

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์. ขนาด 18 รู (ขนาดรู 1” 2 หุน)

( เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัด )

ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม.

ความหนา 1.0 lb 1.25 lb 1.50 lb 2.0 lb lb
1.0" 63 บาท 71 บาท 78 บาท 93 บาท
1.5" 78 บาท 88 บาท 98 บาท 123 บาท
2.0" 93 บาท 108 บาท 123 บาท 153 บาท

ราคาที่เสนอ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โฟมเเผ่น ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โฟมอีพีเอส เจาะรู ขนาด 36 รู ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม. โฟมเเผ่นของเรามีหลากหลายเกรดขนาดและความหนา โฟมแผ่นลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ความยาวของเราสามารถทำได้สูงสุด 600 cm กว้าง 120 cm หนาได้ 60 cm มีทั้งชนิดเกรดกันไฟลาม และลามไฟ ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน..

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์. ขนาด 36 รู (ขนาดรู 1” 2 หุน)

( เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัด )

ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม.

ความหนา 1.0 lb 1.25 lb 1.50 lb 2.0 lb lb
1.0" 69 บาท 77 บาท 84 บาท 99 บาท
1.5" 84 บาท 94 บาท 104 บาท 129 บาท
2.0" 99 บาท 114 บาท 129 บาท 159 บาท

ราคาที่เสนอ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โฟมเเผ่น ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โฟมอีพีเอส เจาะรู ขนาด 50 รู ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม. โฟมเเผ่นของเรามีหลากหลายเกรดขนาดและความหนา โฟมแผ่นลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ความยาวของเราสามารถทำได้สูงสุด 600 cm กว้าง 120 cm หนาได้ 60 cm มีทั้งชนิดเกรดกันไฟลาม และลามไฟ ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน..

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์. ขนาด 50 รู (ขนาดรู 1” 2 หุน)

( เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัด )

ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม.

ความหนา 1.0 lb 1.25 lb 1.50 lb 2.0 lb lb
1.0" 72 บาท 80 บาท 87 บาท 102 บาท
1.5" 87 บาท 97 บาท 107 บาท 132 บาท
2.0" 102 บาท 117 บาท 132 บาท 162 บาท

ราคาที่เสนอ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โฟมเเผ่น ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โฟมอีพีเอส เจาะรู ขนาด 72 รู ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม. โฟมเเผ่นของเรามีหลากหลายเกรดขนาดและความหนา โฟมแผ่นลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ความยาวของเราสามารถทำได้สูงสุด 600 cm กว้าง 120 cm หนาได้ 60 cm มีทั้งชนิดเกรดกันไฟลาม และลามไฟ ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน..

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์. ขนาด 72 รู (ขนาดรู 1” 2 หุน)

( เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัด )

ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม.

ความหนา 1.0 lb 1.25 lb 1.50 lb 2.0 lb lb
1.0" 75 บาท 83 บาท 90 บาท 105 บาท
1.5" 90 บาท 100 บาท 110 บาท 135 บาท
2.0" 105 บาท 120 บาท 135 บาท 165 บาท

ราคาที่เสนอ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โฟมเเผ่น ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โฟมอีพีเอส เจาะรู ขนาด 105 รู ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม. โฟมเเผ่นของเรามีหลากหลายเกรดขนาดและความหนา โฟมแผ่นลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ความยาวของเราสามารถทำได้สูงสุด 600 cm กว้าง 120 cm หนาได้ 60 cm มีทั้งชนิดเกรดกันไฟลาม และลามไฟ ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน..

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์. ขนาด 105 รู (ขนาดรู 1” 2 หุน)

( เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัด )

ขนาดมาตฐาน 60 x 120 ซม.

ความหนา 1.0 lb 1.25 lb 1.50 lb 2.0 lb lb
1.0" 80 บาท 88 บาท 95 บาท 110 บาท
1.5" 95 บาท 105 บาท 115 บาท 140 บาท
2.0" 110 บาท 125 บาท 140 บาท 170 บาท

ราคาที่เสนอ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

"โฟมอีพีเอส คืออะไร ?" ทำไมควรเลือก ใช้โฟมอีพีเอส ? นวัตกรรมการสร้างบ้านเเละอาคารสำหรับใช้พักอยู่อาศัย บ้านเย็น เบา ลดเวลาการก่อสร้าง ...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

ปัจจุบันแนวโน้มการเลือกใช้โฟมอีพีเอส นำมาสร้างผนังมีอัตราที่การใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

โฟมอีพีเอส มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ข้อดีคือ เร็ว กันความร้อนได้ ประหยัดกว่า เย็นสบาย อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีสารพิษ รีไซเคิลได้...


เสียงตอบรับจากลูกค้า

ขอขอบพระคุณ.. คอมเม้นท์จากลูกค้า เอ.ที.โฟม..

เอ.ที.โฟม ·โรงงานโฟม ·ผลิตโฟม ·โฟมอีพีเอส ·โฟมก่อสร้าง (EPS FOAM) โฟมก้อน โฟมแผ่น โฟมเม็ด ยิปซั่มโฟม กาวโฟม (xps foam) พียูโฟม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา เเละรายละเอียดต่างๆ