• บริษัท เอ.ที.คอน อินซูเลชั่น จำกัด ผลิตเเละจำหน่ายโฟมอีพีเอส
  • info@atcinsu.com

โฟมคอนกรีต

โฟมคอนกรีต คืออะไร ?

ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร !!!  ช่างเเนะนำ โฟมคอนกรีต

โฟมอีพีเอส : เม็ดโฟมเคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน

ภาพและเนื้อหา : เอ.ที.โฟม

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

โฟมคอนกรีต (เอ.ที.โฟม)

โฟมคอนกรีต เอ.ที.โฟม เม็ดโฟมเคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร

โฟมคอนกรีต (เม็ดโฟมผสมคอนกรีต) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทนทราย ลดน้ำหนักของคอนกรีตจาก 2,400 กก/ลบม. ลงเหลือ 500 กก/ลบม นิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาทิ งานปรับระดับพื้น งานหล่อผนังสำเร็จ และนำไปกรอกภายในผนังเบาเพื่อให้ผนังแข็งแรงเป็นต้น ด้วยข้อจำกัดในด้านระดับความหนาในการ ปรับระดับพื้น บนอาคารคอนโดที่น้อย เพียง 5 – 10 ซม ทำให้การนำโฟมแผ่นไปช่วยปรับจึงไม่เหมาะสม การนำโฟมคอนกรีตมาเทปรับระพับพื้นที่ความหนาดังกล่าวจึงเหมาะสมกับหน้างานและมีการปูปิดผิวด้วยกระเบื้องได้ตามปรกติ ตอบโจทย์วัสดุปรับระดับพื้นในยุคนวัตกรรม

ด้วยข้อจำกัดในด้านระดับความหนาในการ ปรับระดับพื้น บนอาคารคอนโดที่น้อย เพียง 5 – 10 ซม ทำให้การนำ โฟมแผ่น ไปช่วยปรับจึงไม่เหมาะสม การนำโฟมคอนกรีตมาเทปรับระพับพื้นที่ความหนาดังกล่าวจึงเหมาะสมกับหน้างานและมีการปูปิดผิวด้วยกระเบื้องได้ตามปรกติ ตอบโจทย์วัสดุปรับระดับพื้นในยุคนวัตกรรม

วิธีการปรับระดับพื้นด้วยโฟมคอนกรีต

1. เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ ที่ต้องการปรับระดับพื้นให้เรียบร้อย
2. นำโฟมคอนกรีต ตามสัดส่วน เทในกระบะหรือเครื่องโม่ปูน
3. เทน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยให้ผิวโฟมคอนกรีตเกิดปฏิกิริยา
4. เติมปูนปอร์ตเเลนด์ตามสัดส่วนที่กำหนด
5. ค่อยๆ เติมน้ำเเละคลุกเคล้าให้เข้ากัน ไม่เหนียวหรือหนืดเกินไป
6. นำไปใช้งานตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

อัตราส่วนการผสม โฟมเม็ด คอนกรีต เเละน้ำ ( โฟมคอนกรีต ต่อ 1 ลบม.)
A. โฟมคอนกรีต 2 ถุง 840 ลิตร
B. ปูนปอร์ตเเลนด์ 350 กิโลกร้ม
C. น้ำสะอาด

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

1. เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ ที่ต้องการปรับระดับพื้นให้เรียบร้อย

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

2. เทน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยให้ผิวโฟมคอนกรีตเกิดปฏิกิริยา

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

3. นำโฟมคอนกรีต ตามสัดส่วน เทในกระบะหรือเครื่องโม่ปูน

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

4. เติมปูนปอร์ตเเลนด์ตามสัดส่วนที่กำหนด

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

5. ค่อยๆ เติมน้ำเเละคลุกเคล้าให้เข้ากัน ไม่เหนียวหรือหนืดเกินไป

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

6. นำไปใช้งานตามจุดประสงค์ที่ต้องการ (ในที่นี้คือการปรับพื้น) โดยการเทลงบนพื้นที่ ที่ต้องการ

โฟมคอนกรีต เม็ดโฟม เคลือบผิวสำหรับนำไปใช้ผสมปูน แทนทรายและหิน ช่วยลดน้ำหนักคอนกรีตถึง 80% ทำให้ลดน้ำหนักที่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร และลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร..

7. ฉาบพื้นผิวให้เรียบ เสมอกัน

สรุป.. การนำโฟมคอนกรีตมาใช้ในงานปรับระดับพื้น จากหน้างานที่ได้นำเสนอด้วยข้อจำกัดในด้านระดับความหนาในการปรับระดับพื้นบนอาคารที่น้อย เพียง 5 – 10 ซม ทำให้การนำโฟมแผ่นไปช่วยปรับจึงไม่เหมาะสม การนำโฟมโฟมคอนกรีตมาเทปรับระพับพื้นที่ความหนาดังกล่าวจึงเหมาะสมกับหน้างานและมีการปูปิดผิวด้วยกระเบื้องได้ตามปรกติตอบโจทย์วัสดุปรับระดับพื้นได้เป็นอย่างดีโดยที่ช่างสามารถทำงานได้ง่ายเเละหน้างานก็ใช้เวลาไม่นาน เอ.ที.โฟม จึงขอเเนะนำโฟมคอนกรีตสำหรับการปรับระดับพื้น ที่ต้องการให้สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย...

สำหรับท่านที่สนใจการใช้งานโฟมอีพีเอส ในด้านต่างๆ เอ.ที.โฟม จึงขอเสนอ...
✅ เราดูแล ให้คำปรึกษา ทีมงานขายผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ด้านโฟมก่อสร้าง ดูและให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
✅ สินค้าและอุปกรณ์คุณภาพ สินค้าโฟมของเราได้รับมาตฐาน ASTM ของอเมริกา
✅ รับประกันอายุการใช้งานโฟมอีพีเอสสุงสุด 20 ปีควบคุมเวลาและงบประมาณได้
✅ ปลอดภัย สินค้าโฟมอีพีเอส โฟมก่อสร้างของเราเป็นเกรดไม่ลามไฟ และไม่มีสารพิษ
สามารถติดต่อ สอบถาม หรือปรึกษาการใช้งาน โฟมอีพีเอส ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

"โฟมอีพีเอส เพื่อบ้านเย็น" นวัตกรรมการสร้างบ้านเเละอาคารสำหรับใช้พักอยู่อาศัย บ้านเย็น เบา ลดเวลาการก่อสร้าง ...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

ปัจจุบันแนวโน้มการเลือกใช้โฟมอีพีเอส นำมาสร้างผนังมีอัตราที่การใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

27 พฤษภาคม 2563 ( เอ.ที.โฟม )

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย บ้านเย็นเสร็จทันใจผนังบ้านนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ช่วยกั้นขอบเขตการใช้งาน ปกป้องบ้านจากแสงแดดและลมฝน...


เสียงตอบรับจากลูกค้า

ขอขอบพระคุณ.. คอมเม้นท์จากลูกค้า เอ.ที.โฟม..

เอ.ที.โฟม ·โรงงานโฟม ·ผลิตโฟม ·โฟมอีพีเอส ·โฟมก่อสร้าง (EPS FOAM) โฟมก้อน โฟมแผ่น โฟมเม็ด ยิปซั่มโฟม กาวโฟม (xps foam) พียูโฟม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา เเละรายละเอียดต่างๆ